VP: 420 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
Merry Land Quy Nhơn

Dự án Merry Land hiện nằm tại Hải Giang, Quy Nhơn, Bình Định. Với tổng quy mô dự án lên đến 656Ha với nhiều loại hình đa dạng. Được Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển.

Tiến độ Tháng 03/2022 dự án Merry Land Quy Nhơn – Phân khu Canal District:

Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng ThịnhMerry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng ThịnhMerry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh Merry Land Quy Nhơn, Hải Giang Merry Land, Merry Land Hưng Thịnh

Xem thêm chi tiết dự án: Merry Land Quy Nhơn